Ochrana osobných údajov


Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

 1. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov výhradne na účel realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy a pre vykonanienevyhnutných účtovnývh operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo indentifikácie platieb fyzických osôb vykonaných bankovým prevodom - a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

 2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie. Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom je dobrovoľné.

 3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich výpis alebo opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

 4. Zmenu osobných údajov môže zaregistrovaný zákazník realizovať priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet.

 5. Zrušenie zakazníckeho účtu môže zákazník uskutočniť zaslaním žiadosti e-mailom na info@dtparfemy.sk, alebo po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet v časti označenej GDPR - osobné údaje.


Zásady používania súborov cookie


Čo to sú súbory cookies:
Za účelom zlepšovania našich služieb využívajú naše stránky súborov cookie. Jedná sa o malé dátové súbory, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači. Tie obsahujú dáta, ktoré nám pomáhajú od seba odlíšiť jednotlivých návštevníkov stránok a porozumieť ich potrebám, sú takisto v mnohých ohľadoch užitočné pre samotné používanie internetových prezentácií alebo eshopov. Dáta sú zbierané anonymne a správca stránok z nich nemôže vyčítať identitu jedinca.

Súbory cookies sú používané:

 • Pre správne užívanie filtrov na stránke, v eshope sú dôležité pre ukladanie obsahu košíka
 • Pre zapamätanie prihlasovacích údajov na stránke, aby nebolo nutné neustále prihlasovanie
 • Pre zisťovanie, ktoré produkty sú pre Vás zaujímavé a užitočnejšie ako iné


Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
alebo tu: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

 • konverzné, ktoré nám pomáhajú zvýšiť výkonosť našich marketingových aktivít
 • trackingové (sledovacie) v kombinácii s konverznými tiež napomáhajú porozumieť reakciám zákazníkov na obsah webu a naše marketingové aktivity
 • remarketingové, ktoré uľahčujú cieliť reklamu iba na ľudí, ktorí o nej majú s väčšou pravdepodobnosťou záujem
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zlepšiť užívateľskú prívetivosť webu tým, že pochopíme, ako užívatelia s obsahom stránok interagujú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základné fungovanie stránok


Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretích strán"). Tieto súhrnné informácie o zvyklostiach používateľov môžu byť následne využité pre optimalizáciu našich marketingových aktivít na stránkach tretích strán, akými sú napríklad firmy Facebook, Google, Pinterest, Instagram, porovnávače tovaru a ďalšie. Tretím stranám nie sú odovzdávané informácie, ktoré by Vás mohli priamo identifikovať. Ide len o anonymné dáta. Údaje nie sú prenášané do tretích krajín mimo územia EU a EEA.

Pravidlá používania cookies Google LLC , Heureka Shopping s.r.o., Facebok Inc.


Ako zabrániť používaniu súborov cookie

Svojmu prehliadaču môžete v nastavení zabrániť, aby súbory cookie vytváral. V nastavení prehliadača možno tiež obmedziť používanie cookie len pre určité prípady.
Návod na vymazanie údajov pre internetový prehliadač Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer a Edge, Safari, Opera...

V prípade vymazania alebo nepovolenia cookies sa Vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť neprístupné.